CBD

CBD

קנאביס רפואי יתרונות

נושא הקנאביס הרפואי הוא נושא מרתק. בעבר ראינו רק את הצד השלילי והחוק התייחס אל הקנאביס כאל סם אסור ומסוכן. אך במשך השנים העדויות והמחקרים הראו כי באמצעות שימוש נכון ואחראי ניתן להפיק תועלת רבה מהשימוש בצמח. בעקבות כך מדינות רבות בעולם, ביניהן ישראל, החלו להתיר את השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים. לקנאביס רפואי יתרונות רבים, אך המחקר הרפואי לא פוסק לרגע. כל הזמן מתגלות תגליות חדשות על היתרונות של הקנאביס והשימוש בו מתרחב למגוון של בעיות רפואיות. היתרונות של קנאביס רפואי 1.מתאים  …
למעלה